Ετυμολογικά Α6

Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στις κατηγορίες που σας δίνονται. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Dimitris25.374