Ετυμολογικά Α6

Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στις κατηγορίες που σας δίνονται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Tα ξεφτέρια96.125
2iason1369.480
3Dimitris25.374