Ετυμολογικά Α5

Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Dimitris13.813