Ετυμολογικά Α5

Να κατατάξετε τα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Dimitris13.813