Ετυμολογικά Α4

Να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1FaySg54.263