Ετυμολογικά Α4

Να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iason1362.043
2FaySg54.263