Ετυμολογικά Α4

Να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Αντώνης77,994
2Ελένη76,690
3iason1362,043
4FaySg54,263