Ετυμολογικά Α4

Να κατατάξετε τα παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;