Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

Να αναγνωρίσετε το είδος του ετερόπτωτου προσδιορισμού που βρίσκεται στην παρένθεση.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1george86,528
2filaretos71,335
3Αντώνης68,240
4Laura65,429
5Διαβαστερούλης50,025
6Elena502