Ερωτηματική και Αόριστη αντωνυμία

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της αόριστης ή ερωτηματικής αντωνυμίας.

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Laura53.684