Ερωτηματική και Αόριστη αντωνυμία

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της αόριστης ή ερωτηματικής αντωνυμίας.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1alexia73,134
2Laura53,684
3Just45,420