Ερωτηματική και Αόριστη αντωνυμία

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της αόριστης ή ερωτηματικής αντωνυμίας.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1alexia73.134
2Laura53.684
3Just45.420