ενρινόληκτα

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Εγώ86.260
2Diomedes85.689
3iwanna4479.609
4Laura77.581
5Lkjam72.417
6FaySg63.679