Είδη των προτάσεων (περιεχόμενο)

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Laura61.342
2billakos777751.343