Είδη των προτάσεων (περιεχόμενο)

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Laura61.342
2george58.238
3billakos777751.343