Δικατάληκτα σιγμόληκτα σε -ης, -ης, -ες

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam92.511
2LKBarxaia87.487
3alexia74.960
4Vogiaboy73.861
5hiiiiii69.442
6Εγώ68.872
7Anthi Kiouka67.815
8maria_lor64.123
9Just63.594
10Laura60.870
11aliki38.598
12Βασιλική 29.737