Δικατάληκτα σιγμόληκτα σε -ης, -ης, -ες

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam92,511
2LKBarxaia87,487
3alexia74,960
4Vogiaboy73,861
5hiiiiii69,442
6Εγώ68,872
7Anthi Kiouka67,815
8tenekes64,630
9maria_lor64,123
10Just63,594
11Laura60,870
12aliki38,598
13Βασιλική 29,737