Δικατάληκτα σιγμόληκτα σε -ης, -ης, -ες

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam92.511
2LKBarxaia87.487
3Vogiaboy73.861
4hiiiiii69.442
5Εγώ68.872
6maria_lor64.123
7Laura60.870
8aliki38.598