Χειλικόληκτα γ᾽ κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητιέται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4417.772
2Lkjam16.848