Χειλικόληκτα γ᾽ κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητιέται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Εγώ18.312
2iwanna4417.772
3Lkjam16.848
4FaySg8.995