Χειλικόληκτα γ᾽ κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητιέται. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1iwanna4417.772