Απρόσωπη Σύνταξη - Νέα Ελληνικά

Να εντοπίσετε ποιές από τις προτάσεις έχουν απρόσωπη και ποιές προσωπική σύνταξη. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1george76.565
2Laura55.938