Απρόσωπη Σύνταξη - Νέα Ελληνικά

Να εντοπίσετε ποιές από τις προτάσεις έχουν απρόσωπη και ποιές προσωπική σύνταξη. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1george43.128
2Laura39.530