Απρόσωπη Σύνταξη - Νέα Ελληνικά

Να εντοπίσετε ποιές από τις προτάσεις έχουν απρόσωπη και ποιές προσωπική σύνταξη. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Εγώ84.185
2Armaos81.895
3filaretos80.182
4Devant79.160
5george76.565
6Διαβαστερούλης69.840
7Laura55.938
8FaySg53.303