Απρόσωπη Σύνταξη Αρχαία Ελληνικά

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την ερώτηση που σας δίνεται κάθε φορά.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1george70.709
2Elena63.675
3Εγώ56.420
4desp55.998
5Laura48.518
6Anna35.544