Απρόσωπη Σύνταξη Αρχαία Ελληνικά

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την ερώτηση που σας δίνεται κάθε φορά.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1desp55.998
2Laura48.518
3Anna35.544