Αντικείμενα (άμεσα-έμμεσα-σύστοιχα-κατηγορούμενα του αντικειμένου)

Να επιλέξετε τον συντακτικό ρόλο των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1eirini74,738
2Διαβαστερούλης74,148
3Θεμιστοκλής72,346
4Laura69,555
5Geo 0868,252
6Αντώνης64,573
7Μαρία63,196
8george48,203