Αναφορικές Αντωνυμίες 2

Να επιλέξετε την κατάλληλη αντωνυμία από τις επιλογές που σας δίνονται για να συμπληρώσετε τις προτάσεις.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1alexia34,357