Αναφορικές Αντωνυμίες 2

Να επιλέξετε την κατάλληλη αντωνυμία από τις επιλογές που σας δίνονται για να συμπληρώσετε τις προτάσεις.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;