Αναφορικές Αντωνυμίες 1

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη αντωνυμία από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Ilektra354