Άμεσα Έμμεσα αντικείμενα στα αρχαία Ελληνικά

Να αναγνωρίσετε τα άμεσα και τα έμμεσα αντικείμενα στις ακόλουθες προτάσεις.

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1pagiatakh60.772
2Laura57.500
3iwanna4449.944
4Παναγιώτα40.094