Άμεσα Έμμεσα αντικείμενα στα αρχαία Ελληνικά

Να αναγνωρίσετε τα άμεσα και τα έμμεσα αντικείμενα στις ακόλουθες προτάσεις.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1pagiatakh60.772
2Laura57.500
3Lkjam57.236
4iwanna4449.944
5Παναγιώτα40.094