(ΑΕ) Ονοματικές - Συντακτικός ρόλος

Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ονοματικών προτάσεων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam61.548