(ΑΕ) Ονοματικές - Συντακτικός ρόλος

Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ονοματικών προτάσεων.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;