(ΑΕ) Ονοματικές - Αναγνώριση

Να εντοπίσετε το είδος των δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Καλλιοπη49.104
2Lkjam45.705