(ΑΕ) Ενδοιαστικές Προτάσεις - Συντακτικός ρόλος

Να εντοπίσετε τον συντακτικό ρόλο των ενδοιαστικών προτάσεων στις παρακάτω περιόδους.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy70.748