(ΑΕ) Ενδοιαστικές Προτάσεις - Συντακτικός ρόλος

Να εντοπίσετε τον συντακτικό ρόλο των ενδοιαστικών προτάσεων στις παρακάτω περιόδους.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy70.748
2Lkjam59.611
3eirini45.087