(ΑΕ) Ενδοιαστικές Προτάσεις - Συντακτικός ρόλος

Να εντοπίσετε τον συντακτικό ρόλο των ενδοιαστικών προτάσεων στις παρακάτω περιόδους.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy70,748
2Lkjam59,611
3eirini45,087