(ΑΕ) Ειδικές προτάσεις - Συντακτικός ρόλος

Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ειδικών προτάσεων στις περιόδους που ακολουθούν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy71.420