(ΑΕ) Ειδικές - Ενδοιαστικές

Να αναγνωρίσετε ποιες από τις προτάσεις είναι ειδικές και ποιες ενδοιαστικές.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam89,938
2eirini85,927
3Vogiaboy74,353