(ΑΕ) Αναφορικές Ονοματικές - Συντακτικός ρόλος

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των αναφορικών προτάσεων.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;