(ΑΕ) Αναφορικές Ονοματικές - Συντακτικός ρόλος

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των αναφορικών προτάσεων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1eirini50.894
2παναγιωτης34.406