(ΑΕ) Αναφορικές Ονοματικές - Συντακτικός ρόλος

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των αναφορικών προτάσεων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1eirini50,894
2παναγιωτης34,406