(ΑΕ) Αναφορικές Επιρρηματικές - Συντακτικός ρόλος

Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των επιρρηματικών αναφορικών προτάσεων.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;