2. φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση του επιθέτου που σας δίνεται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Lkjam41.068
2stratis35.092
3Vogiaboy34.391
4maria_lor25.092
5Εγώ23.890
6aliki21.650