2. φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση του επιθέτου που σας δίνεται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1alexia42.674
2Lkjam41.068
3stratis35.092
4Vogiaboy34.391
5Just26.489
6maria_lor25.092
7Εγώ23.890
8aliki21.650
9Anthi Kiouka18.487
10Βασιλική 9.510