2. φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση του επιθέτου που σας δίνεται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1alexia42,674
2Lkjam41,068
3stratis35,092
4Vogiaboy34,391
5Just26,489
6maria_lor25,092
7Εγώ23,890
8aliki21,650
9Anthi Kiouka18,487
10Βασιλική 9,510