2. Λεξιλογικές Ασκήσεις Νέων Ελληνικών

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις προτεινόμενες επιλογές.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy96.696
2Dimitris73.023
3eirini57.500
4matthew2850.261
5κωνσταντινος41.384
6tsapirthokolosfirixtras-anapodos36.869