2. Λεξιλογικές Ασκήσεις Νέων Ελληνικών

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις προτεινόμενες επιλογές.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy96,696
2Dimitris73,023
3eirini57,500
4matthew2850,261
5κωνσταντινος41,384
6tsapirthokolosfirixtras-anapodos36,869