2. Λεξιλογικές Ασκήσεις Νέων Ελληνικών

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις προτεινόμενες επιλογές.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy96.696
2Dimitris73.023
3matthew2850.261
4κωνσταντινος41.384
5tsapirthokolosfirixtras-anapodos36.869