Ligheder mellem Behaviorisme og Quizzer

Quizzer og behaviorisme har meget til fælles. Hvilke er lighederne mellem quizzer og behaviorisme?

Knowly
Content writer
Posted den
Læsetid 3 minutes

Ved fødslen er vores hjerner "tabula rasa". Ihvertfald ifølge behavioristiske læringsteorier. Disse siger, at vi fødes med en ren tavle og at vores adfærd er under indflydelse af vores omgivelser og miljø. Begrebet "fri vilje" er ikke noget, som forekommer i behaviorismen. Behaviorisme er opdelt i klassisk betingning og aktiv betingning.

Klassisk betingning

Klassisk betingning betyder kombination af to stimuli. Det er nemmere end det umiddelbart lader til. Pavlov (1873-1936) udførte et eksperiment, som er et af de bedste eksempler på betinget indlæring. Pavlov gjorde et forsøg på hundes savlen. Ved at give mad opstod savl. Hunden fik altid sin mad, når klokken ringede. Efter et stykke tid, savlede hunden allerede, når den hørte klokken. Den naturlige stimuli (klokken) blev en betinget stimuli, som skabte en betinget reaktion.

Klokke (ingen reaktion fra hunden)  --> mad (reaktion fra hunden) blev til

Klokke (reaktion fra hund)

Aktiv betingning

Ifølge Skinner (1904-1990) beror læring på ændringer af adfærd. Det vigtigste element i adfærdsændringer er konsekvens eller styrkelse. En styrkelse er alt, som styrker den ønskede reaktion. Der er fire typer af styrkelse. Skinner er ikke fortaler for straf, da det ikke belønner eleverne.

Fire styrkelser

Positiv afstraffelse      →    tilføjelse af noget for at dæmpe adfærd

Eksempel: Bilist kører for stærkt, han får en bøde.

Positiv styrkelse   →    tilføjelse af noget for at styrke adfærd

Eksempel: Børn får en dessert, hvis de spiser alle deres grønsager.

Negativ afstraffelse        →    trække noget fra for at dæmpe adfærd

Eksempel: Børn får ikke dessert for ikke at spise deres grønsager.

Negativ styrkelse  →    trække noget fra for at styrke adfærd

Eksempel: Hvis du laver dine lektier, så skal du ikke vaske op.

Skinner bekrev fire guidelines til undervisning

  • Gør klart, hvad der skal læres
  • Undervis, hvad der kommer først (og start fra begyndelsen)
  • Læring i eget tempo er vigtigt
  • Brugbar læseplan. Skinner er fortaler for individuel undervisning. Dette betyder læring i eget tempo og efter eget sind. Eleverne kan styrke sig selv.Behaviorisme og vores værktøj

    Behaviorismens metoder er bedst at anvende, når du ønsker at teste niveauet af hukommelse, forståelse og anvendelse. Det første adfærdssystem, som blev anvendt, kaldes læringsmaskinen. Den kan sammenlignes med en skrivemaskine med et vindue, som kunne vise spørgsmålene. Et vindue blev anvendt til at vise spørgsmålet og det andet vindue til at kunne udfylde svaret. Det er en såkaldt ‘drill-and-practice’ metode. Nutildags er mulighederne ubegrænsede. Quizzer er et fantastisk værktøj til at fremme dette. Det tillader eleverne at arbejde i eget tempo. Dertil kommer, at det er en nem måde til at lære fakta på. Du er som en svamp, der suger viden til sig. Der er en god måde til at huske viden på.

    Nyttige kilder

    Funderstanding

Gå i dybden

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bør jeg bruge et learning management system? Hvorfor ikke bare gammeldags undervisningsmateriale og eksamener? Og rød kuglepen til at rette opgaverne? Hvis du står...

Læs mere