Hvorfor evalueringer er vigtige for undervisningen

Evalueringer er et normalt værktøj, som bruges i undervisning. Hvorfor har lærere brug for evalueringer til at forbedre deres undervisning? I denne artikel fortæller vi, hvorfor evalueringer er vigtige for undervisningen.

Knowly
Skrevet af Knowly Content writer
Posted den
Læsetid 3 minutes

Når du begynder undervisningen for dine elever, skal du evaluere den. Læreren sætter mål, som skal nåes ved afslutningen af et kapitel og/eller ved undervisningens afslutning. Evalueringer viser om målsætningerne er blevet opfyldt eller ej. Vedvarende kommer disse spørgsmål frem, når du gennemfører en evaluering: “Underviser vi i det, som vi skal undervise i?",  “Opfylder vi målsætningerne, som vi satte for undervisningen?", “Er der en måde at forbedre din undervisning og forbedre læringen?" Disse spørgsmål behøver ikke blive stillet på et givent tidspunkt i din undervisning. Du kan stille disse spørgsmål gennem hele undervisningsforløbet og selv efter, du har indført forbedringer. Evalueringer har indvirkning på forskellige områder: karaktere, udvikling, undervisningsbehov, placering og og læseplaner.

Først er det vgtigt, at du identificere, hvilken slags evaluering, du har brug for. Der er tre slags: behovsorienteret, målorienteret og præstationsorienteret. 

Behovsorienteret evaluering

Hvad betyder egentlig en behovsorienteret evaluering? Denne form for evalueringe bruges til at identificere forskelligheder i præstationen. Når disse først er identificerede, kan du udtænke måde, hvorpå du løser disse med en intervention.

Former for behovsorienteret evaluering

Normative behov

Identificeres ved at sammenligne din målgruppe med de nationale standarder. Der opstår et normativt behov, når præstationen af din målgruppe er lavere end den nationale standard.

Sammenlignelige behov

Identificeres ved at sammenligne din målgruppe med en lignende gruppe. Der opstår et sammenligneligt behov, når der er en kløft mellem disse to grupper.

Følt behov

Når der opstår et individuelt behov om at forbedre dennes præstation eller præstationen af modtagerne. Dette behov opstår, når der er en kløft mellem den nuværende situation og den ønskede situation.

Udtrykt behov

Et følt behov, som det er nødvendigt at udtrykke.

Forventet behov eller fremtidigt behov

En måde at indentificere ændringer, som vil eller kan opstå i fremtiden.

Vigtige hændelser 

Sjældne hændelser, hvilke kunne have vidtrækkende konsekvenser. Disse are potentielle problemer, som kunne opstå.

Analyse/evaluering af målsætning 

Sommetider er en behovsorienteret evaluering ikke det gennemsigtig nok. En anden tilgang er en analyse/evauering af målsætning, som starter med et identificeret problem og tilsigter en løsning. En analyse af målsætning kan også bruge data fra en behovsorienteret evaluering for at fastlægge rækken af prioriteter.

Analyse/avaluering præstation

Før et instruktorforløb planlægges, er det vigtigt at fastslå om dette vil løse problemet eller ej. Et sådan forløb er effektivt, hvis det fokusere på selve problemet og ikke kun symptomerne. En analyse af præstationen er en måde at identificere præstationsproblemer. Denne proces kan beskrives som at finde ind til problemets rod. Hvis problemets rod kendes, kan den bedste løsning findes. Eksempler på præstationsproblemer er mangel på viden eller evner, mangel på motivation, miljømæssige faktorer, ledelsesmæssige faktorer samt interpersonelle forhold.

Læs mere om vurdering i undervisningen https://www.onlinequizcreator.com/da/videnscenter/10148/10644/item10644 .

Nyttige kilder

Study.com
Kent State University

Gå i dybden

Effektiviteten af onlinelæring

Effektiviteten af onlinelæring

Er onlinelæring ligeså effektiv som traditionel læring? Hvordan kan du sikre, at dine elever vil lære ligeså meget (eller mere) med online kurser uden, du...

Læs mere