Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser er en oversættelse af den originale engelske version og kun tiltænkt at lette forståelsen. En hver tvist med hesyn til disse vilkår og betingelser vil henvise til den originale version, som kan findes her.

Disse vilkår og betingeser er en juridisk aftale mellem personen eller virksomheden, som er registreret med adgang til at bruge den service som udbydes af Quizworks (“Du”, “Din/Dit,” eller “Licensaftager”) og Quizworks B.V. (“Quizworks”, “Licensgiver”, eller “vi”).
Disse vilkår og betingelser overser vores respektive rettigheder og forpligtigelser med hensyn til din adgang og bruh af den service, som udbydes af Quizworks ("Serviceudbyderen") og de dermed forbundne eletroniske dokumentation (samlet, materialet). Ved at klikke på "enig"-knappen eller ved adgang eller ved brug af en service via en af vores hjemmesider (Siderne), accepterer du disse vilkår og betingelser.
                                                                                                                                   Hvis du ikke er enig i alle disse vilkår og betingelser, ser Quizworks sig ikke i stand til at tilbyde dig servideudbuddet. I dette tilfælde, klik ikke på "Enig"-knappen og tilgå ikke og benyt ikke service udbuddet.

 Download the Terms & Conditions (pdf)

 1. Licens.
  Genstand for disse vilkår og betingelser og licensbetaling af gebyrer i henhold til sektion 3, nedenfor. Licensudbyderen er en ikke-eksklusiv, ikke-overførlig ret til adgang udefra og brug af Serviceudbuddet udelukkende til forretningsformål ("Licens").
 2. Ændringer. 
  Licensudbyderen kan når som helst ændre, aktualisere, tilpasse, slette eller stoppe (enten permanent eller midlertidigt) funktionaliteten eller målsætningen for Serviceudbuddet (en "Update"). Som følge af en sådan Update som tilpasning (i) kan Licensaftageren vælge at afslutte Licensen i henhold til sektion 15 eller fortsætte med at have adgang Serviceudbuddet i henhold til betingelserne i disse vikår og betingelser og (ii) i definitionen af begrebet "Serviceudbuddet" skal automatisk blive tilpasset uden yderligere reaktion fra hverken den ene eller anden part til at inkludere en sådan Update.
 3. Gebyrer, Betalinger og Skatter. 
  Gebyrerne for adgangen og brugen af Serviceudbuddet under denne Licens (Gebyrer" bliver afregnet fra dit kreditkort (indgivet i regristreringsprocessen) ved begyndelsen af hver måned. Licensudbyderen er ansvarlig for al salg, punktafgifter, moms og alle andre skatter forbundet med Licensaftagerens brug af Serviceudbuddet med undtagelse af skatter på Licensudbyderens netto indkomst. Licensaftageren kan forhøje Gebyrerne (og beregne dit kreditkort med forhøjede Gebyrer) til hver en tid og fra tid til and op til tredive (30) daye med forudgående meddelse til Licensaftageren.
 4. Placering af Serviceudbuddet og adgang.
  Serviceudbuddet bliver hostet på en eller flere servere, som enten ejes eller lejes af Licensudbyderen og vil være tilgængelige for Licensaftageren via internettet. For at have adgang til Serviceudbuddet vil Licensaftageren være nødt til at registrere (en "Konto") hos Licensudbyderen og vil derigennem modtage et unikt brugernavn og kodeord til en hver Konto (Kontoinformationer). Licensudbyderen har ret til med er ikke forpligtet til at overvåge adgangen til Serviceudbuddet og uden at begrænse eventuele retsmidler, som denne måtte have under eller ved lov kan denne forbyde adgang af hvilken som helst Licensaftager, som handler mod disse vilkår eller betingelser.
 5. Visse rettigheder og restriktioner med hensyn til brug af Serviceudbuddet.
  1. Udstyr og Serviceudbud. Licensaftageren skal selv underholde udgifter til hardware, internet og andet, som er nødvendigt for adgangen til Serviceudbuddet.
  2. Kopier. Serviceudbuddet er beskyttet af international copyright og forretningshemmeligheds love og traktater. Undtaget andet som er stipuleret i denne sektion, Licensaftageren må ikke lave kopier af Serviceudbuddet eller dermed forbundne materialer.
  3. Omvendt konstruktion. Licensaftageren må ikke forårsage eller tillade nogen af dens medarbejdere eller eksterne parter modificerer, tilpasser, oversætter, omvender konstruktionen, decompile, afmonterer arbejde basseret på Serviceudbuddet uden forudgående skriftligt samtykke fra Licensudbyderen, hvilken Licensudbyderen har ret til at tilbageholde.
  4. Leje, lease og overførsel. Serviceudbuddet er kun givet i licens til Licensaftageren. Licensaftageren må ikke sublease, overfører, lease, tildele, udleje, distribuerer, sælge eller på anden vis råde over Serviceudbuddet (inklusive alle materialer) på en midlertidig eller permanent basis med undtagen af et skriftligt samtykke fra Licensudbyderen, hvilken Licensudbyderen har ret til at tilbageholde. Inden overførslen af Serviceudbuddet i en autoriseret overførsel, skal modtageren af denne skriftligts acceptere disse vilkår og betingelser.
  5. Adgang, restriktioner og sikkerhed. Licensudbyderen har intet avsavr ved tabt, krav, skader eller andre forpligtigelser af hvilken som helst art, der måtte opstå fra den uautoriserede brug af Kontoinformationer. Hvis nogle af Licensaftagerens Kontoinformationer bliver tabt eller stjålet, er det Licensaftagerens ansvar at informere Licensudbyderen om sådant et tab eller tyveri således, kontoen kan deaktiveres og et nyt brugernavn og kondeord kan udstedes. Selvom Licensudbyderen har tage sine forholdsregler omkring sikkerheden af informationer indgivet i Serviceudbuddet, så kan Licensudbyderen ikke garantere sikkerheden af informationer udvekslet under brugen af Serviceudbuddet af Licensaftageren eller som gemmes af Licensaftageren og er ikke ansvarlig over for Licensaftageren eller nogen anden person eller virksomhed i forhold til brud på sikkerheden af disse informationer.
  6. Brugen. Licensaftageren er alene ansvarlig for alle data, som oploades i Serviceudbuddet og/eller Siden (Licensaftagers Indhold") og alle aktiviteter, som forefindes under Licensaftagerens konti. Licensaftageren må ikke benytte Serviceudbuddet til illegal eller uautoriserede formål. Licensaftageren må ikke i brugen af Serviceudbuddet handle i strid med gældende love (inklusiv men ikke begrænset til copyrightslove i USA og andre føderale, stats eller lokale love). Licensudbyderen kan men har ikke nogen forpligtigelse til at fjerne Licensaftagers Indhold, som Licensudbyderen finder illegal, krænkende, truende, bagvaskende, pornografisk, obskøn elelr på anden måde striber mod eller krænker eksterne interlektuelle rettighedeer, disse vilkår og betingelser eller gældende love (i tilføjelse til all Licensudbyderens rettigheder).
  7. Båndbredde, brug og lagring. Licensudbyderen kan deaktivere en konto eller brugen af båndbredde, hvis en konto båndbredde overstiger det gennemsnitlige brug (som fastlagt af Licensudbyderen) i en hver periode af én måned. Licensudbyderen kan også deaktivere en konto eller begrænse lagringspladsen, hvis denne oversitger den gennemsnitlige lagringsplads (som fastlagt af Licendudbyderen.
  8. Ejerskab af Serviceudbuddet og intellektuell ejerskab              Licensudbyderen sælger ikke Serviceudbuddet men giver kun Licensaftageren licens til at bruge Serviceudbuddet i henhold til disse vilkår og betingelser. Licensudbyderen og dennes partnere har ejerskab af Serviceudbuddet og det intellektuelle ejerskab i Serviceudbuddet inklusiv og uden begrænsning af alle patenter, copyrigths, forretningshemmeligheder eller anden form for ejerskab og andre rettigheder. Licensaftageren erklærer sig enig i at Licensudbyderen kan til hver en tid søge indblik Licensaftagerens brug af Serviceudbuddet i henhold til disse vilkår og betingelser mod forudgående meddelelse om dette. Alle rettigheder som ikke er stipuleret i disse vilkår og betingelser forebeholdes Licensudbyderen og dennes partnere. 
 6. Licens af indhold
  Licensaftageren giver hermed Quizworks en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overdragelig, fuldt udbetalt, verdensomspændende licens (med ret til underlicens) til (a) at bruge, kopiere, offentliggøre, streame, opbevare, beholde, offentliggøre eller vise, transmittere, Scanne, omforme, modificere, redigere, ramme, oversætte, uddrag, tilpasse, oprette afledte værker og distribuere (gennem flere niveauer), spørgsmål, quizzer, eksamener og vurderinger licenstagerstillinger i systemet med Quizworks.
 7. Ingen licens af indhold
  Artikel 7 er ikke gældende for Licensaftegaere med en Business Owl, Corporate Owl, Custom Owl or Publishers Owl licens. For disse Licensaftagere har Quizworks intet krav på det intellektuelle ejerskab af det materiale, som du indgiver i systemet. Indhold oploadet (inklusiv men ikke begrænset til tekst, billeder, spørgsmål, eksamener, spørgsmål og evalueringer) forbliver eksklusivt dit eget intellektuelle ejerskab. Quizworks vil ikke bruge, kopiere, offentliggøre, redigere, oversætte, udtrække, tilpasse, skabe lignende arbejde eller distributere spørgsmål, quizzer, eksamener og evalueringer, som du poster i Quizworks-systemet uden din forudgående accept.
 8. Bruger- / deltagerinformation                                                                          Brugeren erklærer sig enig med denne datasikkerhed ved regristreringen hos Quizworks med det formål at benytte Quizworks produkter eller serviceudbud.                                                                           (1) Indsamling af personlige informationer
  Personlige informationer bliver indsamlet på nogle Quizworks hjemmesider, inklusiv under kunderegistreringen. Personlige informationer indeholder alle informationer, som indikerer identiteten af den person, som disse tilhører eller som kan bruges til at identificere den person.
  Quizworks kan også indsamle information angående brugeren bruger hjemmesider eller Quizworks produkter eller serviceudbud, Quizworks kan indsamle visse informationer til at aktivere, evaluere og overse brug af hjemmeside og Quizworks produkter og serviceudbud.
  (2) Brug af brugerens personlige informationer
  Quizworks behandler brugerens personlige informationer fortroligt og vil kun give adgang til disse i den grad, det er tilladt af persondataloven, og hvis brugeren har givet sit samtykke til dette. 
  De personlige informationer indsamlet af Quizworks vil blive brugt til at anvende og forbedre Quizworks hjemmesider eller serviceudbud og til at gennemføre de aftaler indgået med brugeren. Personlige informationer vil blive lagret i forbindelse med brugerens aktiviteter for at aktivere, yde support og annonymt analysere disse aktiviteter med det formål at forbedre hjemmesider og serviceudbud så vel som at forhindre svindel og illegalt brug. Brugerinformationerne kan blive lagret på servere placeret i et andet land. 
  (3) Overførsel of brugerens personlige informationer
  Med undtagelse af de nævnte tilfælde i privatlivs erklæringen, vil brugerens personlige informationer ikke bliver overført til eksterne parter uden forudgående accept fra brugeren. 
  Nogle af Quizworks' serviceudbud kan blive tilbudt i sammenslutning med at andet firma. Hvis brugeren registrerer sig eller bruger et serviceudbud af denne type, vil det andet firma også modtage informationerne indsamlet i forbindelse med denne service og påkrævet for at kunne tilbyde den respektive service og pålagt at holde informationerne fortrolige.. Endvidere, firmaere som er tilknyttet dette er pålagt ikke at benytte informationerne til andre formål. Informationerne kan også blive videregivet til en serviceudbyder til at gennemføre betalinger inden for rammrne af Samarbejdsaftalen.
  Quizworks kan også videregive personlige informationer inklusive indhold af brugerens meddelelser til følgende formål:
  a. for at imødekomme lovmæssige forhold eller som respons på klager eller søgsmål,
  b. for at beskytte rettighederne eller ejerskab af Quizworks og dens kunder, inklusive håndhævelse af aftaler eller guidelines til brugen af serviceudbud,
  c. for reagere på en berettiget antagelse som gør en sådan handling nødvendig for at beskytte Quizworks´medarbejdere, kunder eller offentligheden.
 9. Sikkerhed af brugerens personlige informationer
  Quizworks engagerer forskellige sikkerheds teknologier og metoder til at beskytte brugerens personlige informationer fra uvedkommende, misbrug eller ulovlig offentliggørelse. Brugerens personlinge informationer lagres i computersystemer, som kun få autoriserede medarbejdere har adgang til.
  Hvis brugeren beskytter sine konti og personlige informationer med et kodeord, er det hans ansvar at hemmeligholde kodeordet. Brugeren må ikke videregive denne information til andre. Hvis brugeren benytter en computer, som også benyttes af andre, skal brugeren altid sikre at logge ud før en hjemmeside eller en service forlades for at undgå at andre får adgang til disse data.
 10. Forhold mellem parterne.
  Ved udførelsen af en eller flere af vores respektive forpligtelser i henhold til denne licens skal licensudbyder og licensaftager hver især operere som og have status som selvstændig kontrahent for den anden part, og ingen part skal fungere som eller være en agent eller medarbejder hos den anden part. 
 11. Fortrolighed. 
  Licensaftageren anerkender og erklærer sig enig i disse vilkår og betingelser og de proprietære informationer (Fortrolig Information) fra Licensudbyderen, og Licensaftagren erklærer sig hermed enig i at opretholde fortroligheden om de Fortrolige Informationer ved at omgå disse med den største forsigtighed, som er påkrævet beskyttelse af fortrolige informationer.  Uanset ovenstående, i det tilfælde hvor en retslig ordre eller offentlig instans påkræver Licensaftageren at fremlægge fortrolige informationer, kan Licensaftageren fremlægge de Fortrolige Informationer forudsat Licensaftageren prompte informerer Licensudbyderen herom således, Licensudbyderen har mulighed for at søge beskyttelse fra en sådan fremlæggelse.
 12. Repræsentationer 
  Licensaftageren repræsenterer og garanterer Licensudbyderen, at: (i) den har beføjelse og autoritet til at indgå disse vilkår og betingelser. Endvidere indvilliger Licensaftageren i, at Licensaftageren har de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til kompetent brug af Serviceudbuddet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
 13. Skadesløsholdelse af Licensudbyderen.
  Licensaftageren vil forsvare, uskadeliggøre og holde ufarlig Licensudbyder og dets datterselskaber, licenspartnere og tilknyttede virksomheder (og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter) mod alle krav, tab, skader, passiver, mangler, domme, vurderinger, bøder, omkostninger og andre udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) som følge af eller vedrørerende (i) adgang til Serviceudbuddet, (ii) brug eller misbrug af Serviceudbuddet (herunder eventuelle data eller oplysninger input i Serviceudbuddet eller filen eller databasen oprettet deraf) Og / eller enhver hardware (hvis relevant), der er udleveret af Licensudbyderen i tilknytning hertil, herunder uden begrænsning nogen oplysning om nogen persons medicinske oplysninger i strid med HIPAA eller enhver anden gældende privatretlige lovgivning ("Privatlivs Love") og (iii) brud på eventuelle Af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.
 14. Ansvarsfraskrivelse af garantier. 

  BEMÆRKNINGER, SERVICE (INKLUSIVE HVER SKRIFTLIG MATERIALE) OG ALT STØTTE ER ALDRIG FORSYNTET "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER STATLIGT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER ANVENDELSE OG ENHVER GARANTI FOR FEJLFRI ANSØGNING ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. UDEN BEGRÆNSNING AF ALMINDELIGHEDEN AF DET FORELIGE, GØR LICENSOREN IKKE GARANTI ANVENDELSE, RESULTAT ELLER YDELSE AF TJENESTEN, AT TJENESTEN ER UBEGRÆNSET, FEJLFRI ELLER SIKKER ELLER AT SERVEREN (ER) DER GØR TJENESTEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

 15. Ansvarsbegrænsning                                                                                    HVERKEN LICENSUDBYDER ELLER ENKELTPERSONER ELLER ENHED, SOM HAR VÆRET INVOLVERET I SKABELSEN, PRODUKTIONEN, DRIFT ELLER STØTTE FRA SERVICEUDBYDERNE HÆFTER (SIG I KONTRAKT, TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), GARANTI, PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN SØGSMÅLSGRUND) FOR LICENSHAVEREN ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED FOR DIREKTE, INDIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING ELLER DRIFTSTAB ANDEN GRUND, TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATION ELLER DATA, KRÆNKELSE AF OMDØMME, PERSONSKADE (FYSISK ELLER MENTAL ELLER BEGGE DELE), GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB ELLER STRID MED GÆLDENDE LOVE OM PRIVATLIVETS FRED UDSPRINGER AF (I) BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF SERVICE, (II) OMKOSTNINGER I FORBINDELSE AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER FØLGE AF VARER, DATA, INFORMATION ELLER SERVICES KØBES ELLER OPNÅET ELLER MODTAGNE BESKEDER ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNE ELLER FRA SERVICEUDBUDDET, (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRINGER AF LICENSUDBYDERENS TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) ERKLÆRINGER ELLER ANSVAR FRA ENHVER TREDJEPART OM TJENESTEN (V) OPHÆVELSE AF LISENSENS REGNSKABER; ELLER (VI) ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SERVICEUDBUDDET BRUG DERAF, SELV OM LICENSUDBYDEREN ER OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I INGEN TILFÆLDE LICENSUDBYDERENS FULDE ANSVAR OVERSTIGER DER SAMLEDE BELØB BETALT TIL RETTIGHEDHAVEREN AG LICENSUDBYDEREN UND DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

 16. Opsigelse 
  Denne licens bliver gældende efter din aftale med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og forbliver i aktiv indtil opsigelsen i overensstemmelse med denne sektion. Licensudbyderen kan umiddelbar opsige denne licens uden varsel, hvis du ikke overholder nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser. Licensudbyderen har ret til øjeblikkeligt at opsige denne Licens uden varsel, hvis den bliver opmærksom på, at Licensaftageren ulovligt sender ophavsretlig beskyttede materialer uden licens via hjemmesiden, gyldigt forsvar eller retfærdig bruger privilegium til at gøre det eller hvis Licensaftageren forårsager eller tillader overtrædelse af §§ 6, 8 eller 9 af disse vilkår og betingelser. Derudover kan en af ​​parterne til en hver tid opsige denne licens af en eller anden grund. Licensudbuderen refunderer dog ingen gebyrer eller dele af gebyrer til licensaftageren.
  1. Effekt af opsigelsen. i) Licensudbyderen skal så snart det er kommercielt praktisk, afstå frabrugen og retunere alle Fortrologe Informationer; og (ii) undtaget hvis andet er specificeret i disse vilkår og betingelser, alle rettigheder og licenser givet til hver part af den anden partner herunder skal automatisk afståes og tilbagekaldes fra den anden partner uden nogen forudgående aktion. Alle Licensaftagerens oploadede informationer, som forefindes på Licensudbyderens server(er) skal retuneres på opsigelsesdagen efter forudgående forespørgsel fra Licensaftageren.
  2. Overlevende elementer efter opsigelse. Sektionerne 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 17 og andet omfang af disse vilkår og betingelser har til formål at overleve opsigelsen eller udløbet og licensen uden begrænsning.
 17. Meddelser 
  Alle meddelelser, der kræves i henhold til disse vilkår og betingelser eller givet i forbindelse med denne licens, anses for at være angivet fra den dag, de er sendt til dig eller indgivet på hjemmesiderne. Emailadressen til meddelelser og anmodninger i forbindelse med denne licens anses for at være den emailadresse, som Licensaftageren har stillet til rådighed på tidspunktet for oprettelsen af ​​kontoen. Licensudbyderen er ikke ansvarlig for leveringsevnen eller ændringer i emailadressen. Underretning af enhver ændring til licensaftagerens emailadresse er kun licensudbyderens ansvar.
 18. Foreløbige foranstaltninger 
  Licensaftageren erkender at overtrædelse af §§ 5,6 og / eller 7 i disse vilkår og betingelser vil medføre uoprettelig skade på Licensudbyderen og efterlade Licensudbyderen med erstatningskrav. Licensudbyderen kan derfor søge og indhente forbud mod licensaftagerens overtrædelse eller truet overtrædelse ud over andre juridiske retsmidler, såsom (men ikke begrænset til) krænkelse af ophavsretten. Licensaftageren anerkender og accepterer endvidere, at denne bestemmelse er nødvendig for at beskytte Licensudbyderens legitime forretningsinteresser og er rimelig i omfang og natur.
 19. Andet
  1. Disse vilkår og betingelser skal overses og er oprettet i henhold til gældende love i Nederlandene.
  2. Licensudbyderen samtykker herned til den eksklusive Licensee hereby consents to the exclusive kompetence og sædde af de hollandske domstole i forhold til alle tvists opståede i eller fra disse vilkår og betingelser.
  3. Vores værktøj understøtter moderne versioner af alle browsers. Specifikt Safari, Chrome, Firefox and Internet Explorer 9 eller senere.
  4. I det tilfælde at nogle forhold i disse vilkår og betingelser findes ikke-gældende, illiegal eller ikke-omsættelig, gyldigheden, lovligheden og omsætningen af andre tilbageblivende forhold skal på ingen måde påvirkes eller erklæres ugyldige og et gyldigt, lovmæssigt og omsætteligt forhold af lignende agt og økonomisk indvirkning skal blive índsat herfor.
  5. Disse vilkår og betingelser er den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Licensudbyderens licens for Serviceudbuddet, og den må ikke ændres på nogen måde, bortset fra skriftligt underskrevet af begge parter.
  6. Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser skal fortolkes og tolkes i overensstemmelse med deres retfærdige betydning og ikke strengt for eller imod nogen part, uanset hvilken part der måtte have udarbejdet disse vilkår og betingelser eller en særlig bestemmelse i disse betingelser.
  7. Ophævelsen af ​​enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ikke effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, som den søger at håndhæve. Enhver parts misligholdelse i en eller flere tilfælde til opfyldelse af nogen af ​​disse vilkår eller betingelser må ikke fortolkes som en undtagelse fra fremtidige resultater af vilkår, pagter eller vilkår i denne licens og forpligtelserne for hver part med respekt hertil skal fortsætte i fuld kraft og virkning.
  8. Disse vilkår og betingelser er bindende for parterne og deres efterfølgere og tilladte tildelinger. Licensaftageren må ikke overdrage denne licens eller dele heraf til nogen tredjepart uden licensgiverens udtrykkelige skriftlige tilladelse. Licensudbyderen kan overdrage denne licens og alle dets rettigheder og forpligtelser hertil til enhver tilknyttet part eller til enhver efterfølger til licensudbyderens forretning.

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million bruger og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis