Hvilke typer af evalueringer tilbydes?

Der er flere typer af evalueringer til brug i undervisning. Alle typer har forskellige formål under og efter undervisningsforløbet. I denne artikel fortæller vi, hvilke typer af evalueringer er de vigtigste under udviklingen og implementeringen af din undervisning. 

What are the types of assessment?

Types of assessment

Pre-evaluering eller diagnostiserende evaluering

Før tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet er det nødvendigt at vide, hvilken slags elever, du forbereder undervisningen til. Dit måt er det at lære dine elevers styrker, svagheder og evnerne samt vidensniveauet før undervisningen. Baseret på de indsamlede informationer, kan du tilrettelægge din undervisning.

Formativ evaluering

Formativ evaluering bruges i det første forsøg i tilrettelæggelsen af undervisningen. Målet er at overvåge elevernes læring og give feedback til denne. Den hjælper med at identificere de første huller i din undervisning. Baseret på denne feedback vil du finde ud af, hvad du skal fokusere på for at videreudvikle din undervisning.

Summativ evaluering

Summativ evaluering tilsigter at påvise i hvilken udstrækning det vigtigste udkomme er opnået ved undervisningsen afslutning. Med den evaluerer mere: effektiviteten af undervisning, reaktioner samt de langsigtede fordele. De langsigtede fordel kan fastslåes ved at følge eleverne, som følger din undervisning eller teste denne. Du er i stand til at se hvorvidteleverne bruger den tilegnede læring, evner og attituder.

Læs mere om formative og summative vurderingerhttps://www.onlinequizcreator.com/da/knowledge-center/10148/10638/item10638 .

Bekræftende evaluering

Når din undervisning er blevet implementeret, er det stadig nødvendigt at gennemføre evalueringer. Dit mål med bekræftende evalueringer er at finde ud af om, undervisningen eksempelvis stadig er en succes efter et år og om, din undervisningsform statig er den rigtige. Man kan sige at en bekræftende evaluering er en udvidet form af en summativ evaluering.

Norm-referende evaluering

Denne sammenligner en elevs præstation med gennemsnittet (normen). Dette kunne være det nationale gennemsnit for eksempelvis faget historie. Andre eksempler er, når læreren sammenligner den gennemsnitlige karakter af eleverne med skolens gennemsnit.

Kriterie-referende evaluering

Den evaluerer elevpræstationer op mod et fastlagt predefineret kriterier eller standarder. Den afdækker, hvad elever forventes at vide og vil være i stand til at kunne på et givent stadie af deres uddannelse. Kriterie-referende tests bruges til at evaluere et specifikt vidensniveau og evner. Det er en test til at evaluere læseplanen fra undervisningen.

Ipsativ evaluering

Den evaluerer en elevs præstation op mod tidligere præstationer af denne elev. Med denne metode forsøger du at forbedre dig selv sammenlignet med tidligere resultater. Du sammenligner ikke dig selv med andre elever, hvilket eller kan have en negativ indvirken på dit selvværd.

Læs mere om Vurderingsmetoder og strategier https://www.onlinequizcreator.com/da/knowledge-center/10148/10643/item10643  og om målsætningerne for en vurdering og evaluering https://www.onlinequizcreator.com/da/knowledge-center/10148/maalsaetning-af-vurdering-og-evaluering/item12519 .

Nyttige kilder

Edudemic
Council for the Curriculum, Examinations & Assessment

Start min prøveperiode https://www.onlinequizcreator.com/da/priser/item10382 Gratis live demohttps://www.onlinequizcreator.com/da/demo/item10237