Vurdering vs evaluering: hvad er forskellen?

Vurdering og evaluering er ikke det samme. Men hvad er forskellene mellem vurdering og evaluering? I denne artikel giver vi dig forklaringen på de to begreber og fortæller dig om forskellene.

Assessment vs Evaluation

Hvad er en vurdering?

Vurdering er den systematiske proces til dokumentation og brug af empirisk data om viden, evner, attituder og overbevisninger. Ved at gennemføre vurderingen kan lærere forbedre elevernes læring. Dette er en kort definition af en vurdering. Hvis du ønsker at læse mere om vurderinger, så følg blot dette link.

Hvad er en evaluering?

Evaluering har fokus på karakterer og kan afspejle komponenter fra klasseværelset udover kursusindhold og niveau. Evaluering er den endelige bedømmelse af din undervisning og kvaliteten af denne. Den er produktorienteret. Dette betyder, at hovedspørgsmålet er: "hvad er blevet lært?". Evaluering er en bedømmelse.

Eksempelvis:

Du er en talenteret blomst.

Evaluering: "Blomsten er lilla og er for lille med ikke tilstrækkeligt blade."

Evaluering er en bedømmelse

 

Vurdering: “Jeg vander blomsten for at forbedre dens vækst."

Vurdering øger kvaliteten

Ligheder

Udover forskellene er der nogle ligheder mellem vurderinger og evalueringer. De kræver begge kriterier, de måler og er bevisorienterede.

Konklusion; Hvad er så forskellen?

Vurdering                  Evaluering

Løbende                                         Endegyldig

Forbedre kvalitet                          Bedømmer kvalitet

Individuel                                       Holdes op mod standarder

Bedømmer ikke                            Bedømmer

Giver feedback                             Viser begrænsninger

Procesorienteret                           Produktorienteret

Læs mere om vurdering vs tests.

Nyttige kilder

University at Albany
University of Nebraska-Lincoln