Hvordan klasseværelseevaluering kan forbedre læring

Evalueringer afklarer om dine mål opfylder behovene for undervisning. Evaluering i klasseværelset er nødvendig, fordi mange lærere udvikler (til dels) deres egen undervisning. I denne artikel fortæller vi om vigtigheden af evaluering i klasseværelset, og hvordan det forbedrer læring.

 

"Forbedring" er et nøgleelement, når man taler om evalueringer i klasseværelset samt udvilkingen undervisningen. Dog benytter lærere ofte evalueringer på den forkerte måde. Evaluering handler om forbedring, og når det er sagt, så er det ikke det sammen som en evaluering af et produkt, som baserer på god, dårlig og virker dømmende, hvorimod en evaluering af en undervisning skal give feedback og opfordrer til udvilking.  Læs mere om forskellene her.

Du har læst op til din eksamen hele ugen. Ved eksamen oplever du noget andet end det, som du har været forberedt på. Dette viser, at undervisningen ikke har opfyldt sine mål. Når et sådant problem opstår efter din evaluering, er det på tide at løse problemet. Evalueringer er en dynamisk proces i din undervisning.

Når en klasseværelseevaluering er afsluttet, så bliver eleverne ikke længere overrasket over undervisning som ikke møder undervisningens mål. Undervisning og læring skal være meningsfyldt og møde eleverne behov. Der er forskellige slags evalueringer. De mest populære evalueringer er  formative og summative evalueringer. Formative evalueringer finder sted ved begyndelsen af din undervisning. Det giver feedback omkring styrker og svagheder i din undervisning, så du ved, hvor du kan forbedre din undervisning. Summative evalueringer finder sted, når undervisningen er implementeret. Summative evalueringer har til formål at evaluere i hvilken udstrækning det vigtigste element i undervisningens mål er blevet opnået.

Konklusion

Evaluering i klasseværelset er meget vigtigt. Med forskellige evalueringer er læreren i stand til at evaluere den løbende proces med det mål at opnå feedback til udvikling af undervisningen.

Læs mere om Hvorfor er evaluering vigtig i undervisningen.

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million bruger og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis