β' συνθετικό

Να αναγνωρίσετε το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το β' συνθετικό των λέξεων.

Ranking
Position Participant
1pagiatakh35,508
2Laura24,500