ΑΕ Υποκείμενο

Να βρείτε τα υποκείμενα στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna75,121
2planitis35,226