ΑΕ Υποκείμενο 2

Να εντοπίσετε τα υποκείμενα στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna57,510