(ΑΕ) Το είδος των απαρεμφάτων

Να αναγνωρίσετε το είδος του απαρεμφάτου.

Ranking
Position Participant
1Maritina39,489
2george29,557
3desp22,656