(ΑΕ) Ταυτοπροσωπία - Ετεροπροσωπία

Να αναγνωρίσετε την ταυτοπροσωπία και την ετεροπροσωπία.

Ranking
Position Participant
1Maritina79,516
2george47,629