ΑΕ τα είδη του ως

Να αναγνωρίσετε το είδος του ὠς στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?