ΑΕ Πλάγιος-Εύθυς θεωρία

Διάλεξε τη σωστή απάντηση απο τις επιλογές που δίνονται.

Will you be the first with a medal?