(ΑΕ) Πλάγιες Ερωτηματικές - Συντακτικός ρόλος

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των ενδοιαστικών προτάσεων.

Will you be the first with a medal?