ΑΕ Παθητικός Αόριστος - συμφωνόληκτα

Να συμπληρώσετε τα ρήματα με τις κατάλληλες καταλήξεις του παθητικού αορίστου.

Ranking
Position Participant
1iwanna4450,198
2Anna33,170