ΑΕ Παθητικός Αόριστος - φωνηεντόληκτα

Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων με τον κατάλληλο τύπο.

Ranking
Position Participant
1Έλενα65,173
2Lkjam56,783
3iwanna4456,163
4Anna34,918