ΑΕ Παραθετικά

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του παραθετικού.

Will you be the first with a medal?