ΑΕ Παραθετικά ανώμαλα

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο.

Will you be the first with a medal?