(ΑΕ) Ο συντακτικός ρόλος των απαρεμφάτων

Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων.

Ranking
Position Player
1george61,854
2desp53,402