ΑΕ Μετοχές (3)

Να εντοπίσετε τα είδη των μετοχών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna56,745
2Ναταλία 54,383