ΑΕ Μετοχές (2)

Να αναγνωρίσετε τα είδη των μετοχών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna63,179
2Ναταλία 55,407