ΑΕ Μετοχές (1)

Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna70,146
2Ναταλία 55,999
3yzeiraga1819,300