ΑΕ Κανόνες τονισμού (2)

Να επιλέξετε τον σωστό τόνο για τις λέξεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna75,677