(ΑΕ) Γενική κατηγορηματική

Να αναγνωρίσετε το είδος των γενικών κατηγορηματικών.

Ranking
Position Participant
1foteini chalkia21,644
2chris21,571
3nana18,250
4mar16,557
5desp14,619
6george14,165
7rebeldoula11,655
8chris11,403
9athanasia310,523