(ΑΕ) Γενική κατηγορηματική

Να αναγνωρίσετε το είδος των γενικών κατηγορηματικών.

Ranking
Position Participant
1desp14,619
2george14,165
3athanasia310,523