(ΑΕ) Γενική κατηγορηματική

Να αναγνωρίσετε το είδος των γενικών κατηγορηματικών.

Ranking
Position Participant
1foteini chalkia21,644
2chris21,571
3Lkjam20,770
4nana18,250
5Anna18,208
6mar16,557
7desp14,619
8george14,165
9rebeldoula11,655
10chris11,403
11athanasia310,523
12Dwra1,703