ΑΕ Ευθύς-Πλάγιος θεωρία

Απαντήστε στις ερωτήσεις Σωστού/Λάθους για τη θεωρία της μετατροπής από τον Ευθύ στον πλάγιο λόγο.

Will you be the first with a medal?